جغرافیا و برنامه ریزی شهری
انجمن علمی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور مرکز بهار

 
تاريخ : یکشنبه ۲۵ دی۱۳۹۰

تعداد واحد

نام درس

عملی

نظری

۲

 

کارگاه برنامه ریزی شهری ۱

۲

 

کارگاه برنامه ریزی شهری ۲

 

۲

قوانین تطبیقی شهرها

۲ 

 

کارورزی

 

۲ 

برنامه ریزی منطقه ایارسال توسط مسعود رحمانی
 
تاريخ : یکشنبه ۲۵ دی۱۳۹۰

تعداد واحد

نام درس

عملی

نظری

۲

۱

درآمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی

۱

۱

تفسیر و کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای

 

۲

            روشهای آماری در جغرافیا ۲

۱

۲

برنامه ریزی مسکن

 

۲

برنامه ریزی منطقه ای

 

۲

توسعه پایدار

 

۲

جامعه شناسی شهری

 

۲

قوانین تطبیقی اداره شهرها

۱

۱

کاربرد کامپیوتر در جغرافیاارسال توسط مسعود رحمانی
 
تاريخ : یکشنبه ۲۵ دی۱۳۹۰

تعداد واحد

نام درس

عملی

نظری

۱

۱

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی

 

۲

مبانی آب و هوا شناسی

۱

۱

GIS مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی     

 

۲

مخاطرات انسانی

 

۲

زبان تخصصی

 

۲

اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای

 

۲

مطالعات منطقه ای (خلیج فارس)

 ۴

انتخاب دروس عملیارسال توسط مسعود رحمانی
 
تاريخ : یکشنبه ۲۵ دی۱۳۹۰

تعداد واحد

نام درس

عملی

نظری

 

۲

مبانی جغرافیای فرهنگی

 

۲

مبانی جغرافیای روستایی

 

۲

مبانی جغرافیای گردشگری

۱

۱

مبانی سنجش از دور

 

۲

روش تحقیق (نظری)

 

۲

مبانی محیط زیست

 

۲

مبانی هیدرولوژی

 

۲

جغرافیای شهری ایران

 

۳

انتخاب دروس عمومی

 ارسال توسط مسعود رحمانی
 
تاريخ : شنبه ۷ آبان۱۳۹۰

اطلاعیه         

 

انجمن علمی جغرافیا به دنبال گسترش فعالیت دانشجویان این رشته در زمینه وبلاگ نویسی

از افراد علاقه مند به این زمینه دعوت بعمل می آورد.

دانشجویان علاقه مند میتوانند از طریق همین وبلاگ و یا آدرس E-mail ما با ما در ارتباط باشند.

 

آدرس E-mail انجمن علمی

    Geography_urbanplanning@ymail.com

 

 

 

        ارسال توسط مسعود رحمانی

ابزار رایگان وبلاگ